Keylane sponsor van AAE event

Keylane |

Keylane is sponsor van de 40e jaarlijkse bijeenkomst van de Actuarial Association of Europe (AAE). Deze vindt op 21-22 september 2017 plaats in Kopenhagen.

Actuarial Association of Europe is in 1978 opgericht om actuariële verenigingen in Europa te vertegenwoordigen. Het hoofddoel is advies en inzicht te geven aan de verschillende organisaties van de Europese Unie – de Commissie, de Raad van Ministers, het Europees Parlement, EIOPA en hun verschillende comités – over actuariële vraagstukken in de Europese wetgeving.

http://actuary.eu/