De kracht van SaaS

Keylane |

De afweging tussen een SaaS-oplossing en het traditionele licentiemodel, waarbij software in eigen beheer wordt gehost, komt vaak ter sprake. Maar welke overwegingen spelen hierbij een rol? En hoe lost een SaaS-oplossing issues van legacy software op?

Download: Clientcase De kracht van SaaS

Deze case beschrijft waarom en hoe een Nederlandse verzekeraar, dochter van een wereldwijd toonaangevende financiële dienstverlener, overstapte naar een SaaS-oplossing voor haar polisadministratie.

Het nieuwe systeem moest zowel functioneel als technisch zeer flexibel zijn

Aanleiding

Het ondersteunen van een nieuwe business line was de belangrijkste aanleiding om het polisadministratiesysteem te vervangen.
Het nieuwe systeem moest zowel functioneel
als technisch zeer flexibel zijn.

Onder andere een brede functionele ondersteuning van processen, out of the box beschikbaarheid daarvan, snelheid van productintroducties en integreerbaarheid met omliggende applicaties waren kernelementen in de afweging.

Ook “lean and mean” onderhoud en beheer van de applicatie en schaalbaarheid van de applicatie speelden een belangrijke rol.

Moderne technologie in huis halen

Diverse issues rondom investeringen in verouderde technologieën en het onderhoud van software in eigen beheer, hebben geleid tot eisen zoals
het gebruik maken van een moderne ontwikkelaanpak, adoptie van moderne talen zoals Java, moderne platformen en databases.

Voldoen aan wet- en regelgeving

De ontwikkelingen van afgelopen jaren op het gebied van wet- en regelgeving hebben het innovatieve vermogen van verzekeraars sterk beperkt. Met de wijzigingen op gebied van provisieverbod, transparantie, besturingsprincipes en risicomanagement zal dit niet afnemen. Een nieuwe oplossing diende daarom conformiteit aan wet- en regelgeving te borgen. Zodat de business haar prioriteiten en focus kon leggen daar waar het nodig is: bij de business uitdagingen.

“Keylane is one of the most experienced SaaS providers of life policy administration systems in Europe.”Gartner

Alle voordelen op een rijtje

De volgende belangrijke voordelen hebben verzekeraars overtuigd om voor een
SaaS-oplossing te kiezen:

  • Lagere initiële investeringen
  • Minder technische kosten
  • Minder onderhoudsinspanningen
  • Capaciteit eenvoudig uit te breiden
  • Toekomstbestendige software